Din textilgrossist för marknadsföring, fritid & yrke i Europa!

banner

Dataskydd

Information om vår databehandling

Vi på L-SHOP-TEAM Danmark ApS behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss, använder vår webbplats, ingår ett avtal med oss eller söker en tjänst hos oss. Databehandling sker också när du besöker L‑SHOP‑TEAM på sociala medier, där denna information om dataskydd också gäller.

1. Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är:

L-SHOP-TEAM Danmark ApS

Borupvang 3

2750 Ballerup

Danmark

2. Kontakt för dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud nås via e-post på gdpr@l-shop-team.eu eller via post på adressen ovan.

3. Databehandling på vår webbplats

3.1. Åtkomstdata och värdtjänster

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vi in de åtkomstdata som din webbläsare automatiskt överför så att du ska kunna besöka webbplatsen. Åtkomstdata omfattar i synnerhet:

 • din IP-adress
 • namn på den begärda filen
 • datum och tid för åtkomst
 • överförd datamängd
 • begärande leverantör
 • information om webbläsaren och det operativsystem som används
 • onlineidentifierare (t.ex. enhetsidentifierare, sessions-id:n).

Denna åtkomstdata behandlas uteslutande i syfte att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och för att förbättra våra tjänster. Åtkomstdata lagras också tillfälligt för de ändamål som beskrivs ovan i interna loggfiler. Syftet är att generera statistisk information om användningen av vår webbplats, för att ytterligare kunna utveckla vår webbplats baserat på våra besökares användningsvanor (t.ex. om andelen mobila enheter som besöker webbplatsen ökar).
I enlighet med art. 6.1.1 f i GDPR syftar detta till att skydda våra rådande berättigade intressen vad gäller korrekt presentation av våra tjänster inom ramen för beaktande av sådana intressen. Alla åtkomstdata raderas senast 14 dagar efter att ditt besök på vår webbplats har avslutats.

3.2. Värdtjänster av en tredjepartsleverantör

Som en del av behandlingen för vår räkning tillhandahåller en tredjepartsleverantör värdtjänster och visning av vår webbplats: qwertiko (qwertiko GmbH, Waldstraße 41-43, 76133 Karlsruhe, Tyskland). All data som samlas in som en del av användningen av den här webbplatsen eller de formulär som tillhandahålls i webshopen behandlas på den här leverantörens servrar. Vi har ingått ett avtal om orderhantering med företaget, som åtar sig att endast lagra data i Europa.

3.3. Registrering, reklam till befintliga kunder

Du kan registrera dig på den delen av hemsidan som kräver inloggning och därmed få tillgång till webbplatsens alla funktioner. Data som du måste ange har markerats som ett obligatoriskt fält i vårt inmatningsforumlär. Du kan inte registrera dig utan att ange denna data. Den rättsliga grunden för behandling är artikel 6.1 b i GDPR. Om du som person inte är en part i ett avtal baserar vi vår behandling på artikel 6.1 f i GDPR. Våra berättigade intressen här är initiering och bedrivande av affärsrelationer. Våra allmänna villkor gäller även för detta avtal.

När du registrerar dig online använder vi även dina kontaktuppgifter för att skicka ytterligare information som är relevant för våra produkter och tjänster via e-post (”reklam till befintliga kunder”). Detta inkluderar vårt nyhetsbrev samt andra nyheter, kampanjer och erbjudanden, vår kundfeedback och andra frågor. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f i GDPR tillsammans med artikel 7.3 i UWG (German Act against Unfair Competition), där databehandling för berättigade intressen är tillåten förutsatt att den rör lagring och vidare användning av data i marknadsföringssyfte.
Du kan när som helst invända mot denna typ av användning av din data med hjälp av en länk i e-postmeddelandet, genom att informera info@l-shop-team.se via e-post eller via e-post till den ovanstående adressen, utan att det medför några andra kostnader än de grundläggande avgifterna för överföring.
Vi använder kommersiellt tillgängliga tekniker i våra nyhetsbrev för att kunna mäta interaktionerna med nyhetsbreven (t.ex. när någon öppnar e-post, klickar på länkar). Dessa är inte tilldelade mottagarna. Denna data används endast i pseudonymiserad, opersonlig form för allmän statistisk analys, samt för optimering och vidareutveckling av vårt innehåll och vår kundkommunikation. Detta sker på ett av två sätt. För det första använder vi mindre grafik som är inbäddad i nyhetsbreven (kallas för pixlar), de genererar en anslutning till bildservern när e-postmeddelandena öppnas. För det andra använder vi länkar som registrerar när de blir klickade på och därefter omdirigerar användarna till de önskade målsidorna. Dessutom mäter vi om våra nyhetsbrev faktiskt levereras. Om du inte vill att detta användningsbeteende ska analyseras kan du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan hindra oss från att spåra när du öppnar våra e-postmeddelanden genom att inaktivera standardutdata för grafik eller HTML-innehåll i ditt e-postprogram. Den tekniska implementeringen av våra nyhetsbrev hanteras av CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland. Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med leverantören.

3.4. Order

3.4.1. Orderprocess

Under orderprocessen samlar vi in nödvändig information för hantering av ett avtal:

 • Hälsning
 • Företag
 • För- och efternamn
 • Födelsedatum (endast för enskilda handlare)
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Fakturerings- och leveransadress.

Valfri information som telefon- och faxnummer samlas in om möjligt, så att vi även kan kontakta dig på det här sättet för frågor. Den rättsliga grunden för behandling är artikel 6.1 b i GDPR. Om du som person inte är en part i ett avtal baserar vi vår behandling på artikel 6.1 f i GDPR. Våra berättigade intressen här är initiering och bedrivande av affärsrelationer.

3.4.2. Kreditkontroller

Ingen kreditinformation erhålls för kunder – varken befintliga eller nya – som betalar i förskott. När du gör din första eller efterföljande order i vår webbutik eller använder en alternativ typ av beställning, t.ex. handlar på kredit, gör vi en kreditkontroll för att kunna erbjuda dig olika betalningsalternativ efter att din order har bekräftats – om du så föredrar. För att göra det ger vi specialiserade kreditbyråer.

Vi överför de personuppgifter som krävs för en kreditupplysning i detta syfte till följande företag:

 • Merinfo Sverige AB
  Hulda Mellgrens Gata 11B
  421 32 Västra Frölunda
  Sverige

Dessutom utförs kreditkontroller som en del av pågående affärsrelationer, inklusive vid ändring av företagsform, förekomst av återkommande betalningsincidenter – t.ex. utebliven betalning – eller avtal om kreditgränser. Den rättsliga grunden för detta är våra berättigade intressen i enlighet med art. 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är att minimera risken för obetalda krediter och att erbjuda dig en praktisk betalningsform.

3.5. Kontakt

Du kan kontakta oss på flera sätt. Dessa omfattar kontaktformuläret, vårt telefonnummer för allmän service och vår service-e-postadress. Generellt behandlar vi dina data utifrån artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss och, om tillämpligt, initiering och genomförande av affärsrelationer. Om syftet med kontakten är att sluta ett avtal, eller om kontakten sker som en del av ett avtal som du är part i, är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter artikel 6.1 b i GDPR. De data som samlas in när kontaktformuläret används tas automatiskt bort efter att din förfrågan har behandlats klart, såvida inte vi fortfarande behöver din förfrågan för att uppfylla avtalsenliga eller juridiska skyldigheter (se ”Lagringsperiod”).

3.6. Reklam per post och din rätt att invända

Vi bevarar även ditt för- och efternamn samt din postadress för våra egna reklamsyften, som att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter via post. Detta är för att skydda våra rådande berättigade intressen i reklam till våra kunder med hänsyn till intressen i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.
Reklam skickas för vår räkning av en tredjepartsleverantör till vilken vi har tillhandahållit dina data för att behandla dem i detta syfte.
Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina data för dessa ändamål genom att skicka ett meddelande via de kontaktalternativ som anges nedan.

3.7. Raffles

Du har möjlighet att delta i våra utlottningar.

I samband med tävlingar använder vi dina uppgifter för att genomföra utlottningen och meddela dig om priset. Detaljerad information finns, om tillämpligt, i villkoren för deltagande i respektive utlottning. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtalet om utlottning i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR. All databehandling för andra eller ytterligare ändamål, i synnerhet för reklam, kommer endast att ske på grundval av ditt samtycke enligt art. 6 (1) a i GDPR.

Vi baserar sändningen av erbjudandet om att delta i utlottningen på ditt samtycke enligt Art. 6 (1) lit. a GDPR, om du har gett det till oss, och annars på Art. 6 (1) lit. f GDPR i kombination med § 7 (3) UWG, baserat på vårt berättigade intresse att erbjuda utlottningar och stärka vår kundlojalitet.

Du kan när som helst invända mot att ett erbjudande om att delta i utlottningar skickas ut och mot att dina uppgifter används i marknadsföringssyfte via en länk i e-postmeddelandena eller genom att meddela ovannämnda kontaktuppgifter (t.ex. via e-post eller brev) eller återkalla detta med verkan för framtiden utan andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundpriserna.

4. Cookies

Cookies är textfiler som automatiskt lagras i webbläsaren på din dator med en teckensträng som är specifik för din dator. Vi använder endast cookies som krävs för att vår webbplats ska fungera och för att kunna tillhandahålla de tjänster du begär. Dessa cookies ställs in utan samtycke i enlighet med artikel 25.2.2 i TTDSG (German Telecommunications and Telemedia Data Protection Act). Ytterligare behandling av sådan information som erhålls från cookies baseras på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse i detta hänseende är att kunna tillhandahålla den begärda tjänsten till dig.
Följande cookies är aktiva:

Cookienamn Funktion Domän Lagringsperiod
sid Dessa cookies lagrar information om huruvida den aktuella användaren är inloggad och gör det möjligt att hämta användarspecifika data, t.ex. orderhistorik. shop.l-shop-team.se Session
sid_key Den här cookien sparar sessions-id för den aktuella användaren. shop.l-shop-team.se Session
language Den här cookien sparar information om vilket språk som ska användas. shop.l-shop-team.se Session
sid

Funktion

Dessa cookies lagrar information om huruvida den aktuella användaren är inloggad och gör det möjligt att hämta användarspecifika data, t.ex. orderhistorik.

Lagringsperiod

Session

sid_key

Funktion

Den här cookien sparar sessions-id för den aktuella användaren.

Lagringsperiod

Session

language

Funktion

Den här cookien sparar information om vilket språk som ska användas.

Lagringsperiod

Session

5. Google Maps

Vår webbplats använder karttjänsten Google Maps, som erbjuds personer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och alla andra personer av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, (gemensamt kallat ”Google”).

Om du vill integrera och visa det kartmaterial från Google som vi använder i din webbläsare måste webbläsaren ansluta till en Google-server när du öppnar vår webbplats. Den här servern kan finnas i USA. Genom att integrera det här kartmaterialet får Google information om att en sida på vår webbplats har öppnats från din enhets IP-adress. När du öppnar Googles karttjänst på vår webbplats medan du är inloggad på din Google-profil kan Google också länka den här händelsen till din Google-profil. Om du inte länkas till din Google-profil måste du logga ut från Google innan du öppnar vår kontaktsida. Google sparar din data och använder den för reklam, marknadsundersökningar och anpassad visning av Google Maps. Mer information finns i Googles  sekretesspolicy och i Google Maps  ytterligare tjänstevillkor.

Vi använder något som kallas tvåklickslösningen för integrering av Google Maps. Det innebär att när du besöker en webbplats som integrerar Google Maps tillhandahålls först inga personuppgifter till Google. Data överförs endast till Google när du har aktiverat den integrerade kartan.

6. Matomo

Vi använder webbanalysprogramvaran Matomo med öppen källkod på vår webbplats för statistisk analys av besökaråtkomst. Matomo körs på våra servrar och inga data överförs till tredje part (t.ex. Matomo). Den IP-adress som behandlas för att registrera ditt besök anonymiseras omedelbart (de sista två byten i din IP-adress anonymiseras). Endast den anonymiserade IP-adressen används för behandling och lagring av ditt besök. Följande data kan sparas i besöksloggen tillsammans med ett pseudonymiserat besöks-id (enhetens fingeravtryck):

 • Anonymiserad IP-adress
 • Sidor som hämtats (datum, tid, URL, titel, tidsperiod på sidan)
 • Hämtade filer
 • Länkar till andra webbplatser som du har klickat på
 • Operativsystem
 • Webbläsartyp, version och språk
 • Enhetstyp, varumärke, modell och upplösning
 • Ungefärlig plats (baserat på anonymiserad IP-adress)
 • Hänvisarens URL (tidigare besökt sida)

Besöksloggar raderas automatiskt efter sju dagar och dagliga rapporter raderas efter 24 månader. Du kan aktivera motsvarande inställning i din webbläsare (spåra inte) för att förhindra spårning av ditt besök (se förklaringarna i föregående avsnitt) eller använda följande knapp för avanmälan. Detta skapar en avaktiveringscookie så att Matomo-skriptet inte längre körs. Om knappen för avanmälan inte visas är den troligen blockerad av en annonsblockerare eller liknande teknik i webbläsaren. Om så är fallet kan du kontrollera webbläsarens inställningar.

Matomo Opt-Out button

7. Onlinenärvaro på sociala medier

Vi har en närvaro online på sociala nätverk för att kommunicera med kunder och intresserade parter där och för att tillhandahålla information om våra produkter och tjänster. I regel behandlas användardata för marknadsundersökningar och reklam. Det gör att användarprofiler kan skapas baserat på användarens intressen. Cookies och andra identifierare som lagras på användarnas datorer används för detta ändamål. Dessa användarprofiler används sedan för att placera annonser både på sociala nätverk och på tredjepartswebbplatser.Som en del av vår onlinenärvaro kan vi välja att få åtkomst till information som tillhandahålls av de sociala nätverken, t.ex. statistik om användningen av vår onlinenärvaro. Statistiken sammanställs och kan innehålla demografisk information (t.ex. ålder, kön, region, land) i synnerhet, samt data om interaktion med vår onlinenärvaro (t.ex. gilla-markeringar, prenumerationer, delningar, visningar av bilder och videor) och inlägg och innehåll som distribueras via dessa kanaler. Det kan också ge oss information om användarnas intressen och vilket innehåll och vilka ämnen som är särskilt relevanta för dem. Vi kan också använda den här informationen för att skräddarsy designen, våra aktiviteter och vårt innehåll efter respektive närvaro online och optimera den för vår publik. Information om och länkar till data från sociala nätverk som vi kan få åtkomst till som ansvarig för vår närvaro online finns i listan nedan. Insamling och användning av denna statistik omfattas i allmänhet av gemensamt ansvar. I tillämpliga fall anges motsvarande avtal nedan. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6.1.1 f i GDPR som uppkommer av vårt berättigade intresse av att effektivt informera och kommunicera med användare. För de sociala nätverkens rättsliga grund för databehandling på deras eget ansvar, se sekretessinformationen för respektive socialt nätverk. Mer information om respektive databehanding samt alternativ för att göra invändningar finns via länkarna nedan. Observera att det effektivaste sättet att hantera frågor om datasekretess är att rikta dem till respektive leverantör av det sociala nätverket eftersom endast dessa leverantörer har åtkomst till dessa data och kan vidta lämpliga åtgärder.

Xing / Kununu (New Work SE, Dammtorstr. 30, Hamburg 20354, Tyskland)
- Sekretesspolicy och avanmälan

8. Jobbansökningar

Vi ger dig möjlighet att söka våra lediga tjänster, t.ex. via e-postadressen info@l-shop-team.se. Syftet med denna datainsamling är att välja ut sökande för ett eventuellt upprättande av ett anställningsförhållande. Vi samlar in följande uppgifter i synnerhet i syfte att ta emot och behandla din ansökan: För- och efternamn, e-postadress, ansökningsdokument (t.ex. referenser, CV), tidigaste startdatum och löneanspråk. Den rättsliga grunden för behandling av dina ansökningsdokument är artikel 6.1.1 b och artikel 88.1 i GDPR tillsammans med artikel 26.1.1 i BDSG (German Federal Data Protection Act). Om du blir anställd placeras ditt ansökningsdokument i personalmappen. Det här är den dokumentation som du har överfört till oss under ansökningsprocessen och den dokumentation som vi har förberett under ansökningsprocessen (t.ex. anteckningar om ansökningsproceduren). Om du blir anställd får du återigen information om hur dina uppgifter behandlas separat i anställningsavtalet. Om vi accepterar din ansökan och anställer dig behåller vi dina ansökningsuppgifter så länge som krävs för anställningsrelationen och i den mån rättsliga bestämmelser motiverar en skyldighet att behålla uppgifterna.

9. Utlämnande av uppgifter

De uppgifter vi samlar in lämnas endast ut om:

 • du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.
 • utlämnande är nödvändigt för försäkran, utövande eller försvar av rättsliga anspråk enligt artikel 6.1 f i GDPR och det inte finns någon anledning att anta att du har ett åsidosättande intresse som är värt skydd för att inte få dina uppgifter utlämnade.
 • vi är juridiskt skyldiga att lämna ut uppgifter i enlighet med artikel 6.1 c i GDPR, och.
 • utlämnande är tillåtet enligt lag och krävs enligt artikel 6.1 b i GDPR för behandling av avtalsmässiga relationer med dig eller för implementering av åtgärder som sker före avtal på din begäran.

En del av databehandlingen kan utföras av våra tjänsteleverantörer. Utöver de tjänsteleverantörer som redan nämns i den här informationen om datasekretess omfattar detta även leverantörer av IT-tjänster som underhåller våra system samt konsultföretag. Tjänsteleverantörer är antingen bundna av våra instruktioner inom ramen för avtalsbehandling eller har ingått andra avtal med oss gällande dataskydd, t.ex. eftersom vi behandlar data som gemensamma personuppgiftsansvariga. Vi samarbetar även med partners som är yrkesmässigt skyldiga till sekretess, såsom skatterådgivare, advokater och andra tjänsteleverantörer.

10. Lagringsperiod

I princip lagrar vi endast personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla de syften för vilka vi samlade in uppgifterna. Vi tar sedan bort uppgifterna omgående, såvida vi inte behöver uppgifterna fram till den lagstadgade preskriptionstiden för bevisändamål för anspråk enligt civilrätt eller p.g.a. lagstadgade skyldigheter avseende lagring. Avtalsenliga uppgifter måste lagras i bevissyfte i tre år från slutet av året då vår affärsrelation med dig upphör. Det tidigaste som alla anspråk blir preskriberade i enlighet med den lagstadgade preskriptionstiden är vid den tidpunkten. Även efter det måste vi fortfarande lagra några av dina uppgifter av redovisningsskäl. Vi är skyldiga att göra det på grund av juridiska dokumentationskrav, i synnerhet enligt German Commercial Code and Tax Code. De dokumentlagringsperioder som anges är två till tio år.

11. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter som registrerad person:

 • rätt att återkalla samtycke
 • rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter (artikel 21 i GDPR)
 • rätt att få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss (artikel 15 i GDPR)
 • rätt till rättelse av dina felaktigt lagrade personuppgifter (artikel 16 i GDPR)
 • rätt till radering av dina personuppgifter (artikel 17 i GDPR)
 • rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (artikel 18 i GDPR)
 • rätt till överföring av dina personuppgifter (artikel 20 i GDPR)
 • rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 GDPR).

För att hävda dina rättigheter som beskrivs här kan du när som helst använda ovanstående kontaktuppgifter. Under förutsättning att respektive lagstiftning uppfylls kommer vi att uppfylla din begäran om dataskydd. Dina frågor gällande hävdande av dataskyddsrättigheter och våra svar på dem lagras i dokumentationssyfte under en period på upp till tre år och, i enskilda fall, under längre tid om det finns anledning att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR, baserat på vårt intresse av att försvara oss mot civilrättsliga anspråk enligt artikel 82 i GDPR, undvika böter enligt artikel 83 i GDPR och uppfylla våra skyldigheter enligt artikel 5.2 i GDPR.
Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet för dataskydd som ansvarar för oss. Du kan hävda denna rättighet genom att kontakta en tillsynsmyndighet i ditt hemland, där du arbetar eller på platsen för den påstådda överträdelsen. I Ballerup– huvudkontoret för L-SHOP-TEAM Danmark ApS – är den ansvariga tillsynsmyndigheten följande: Merinfo Sverige AB, Hulda Mellgrens Gata 11B, 421 32 Västra Frölunda, Sverige.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Konsekvensen av detta är att vi inte längre fortsätter databehandlingen baserat på detta samtycke från den tidpunkten. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagenligheten hos behandlingen baserat på ett samtycke som redan har givits fram till tidpunkten för återkallandet. I den utsträckning vi behandlar dina uppgifter baserat på berättigade intressen har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter när som helst p.g.a. din specifika situation. Om det finns en invändning mot databehandling för direktreklam har du en allmän rätt till invändningar som också kan implementeras utan att ange skäl. Om du vill hävda din rätt att invända eller återkalla ditt samtycke är det tillräckligt att skicka ett enkelt meddelande till de ovan nämnda kontaktuppgifterna.

Senast reviderad: 07/2024